torsdag, november 03, 2011

Fin recension i Smålandsposten


"Den lågmälda, fåordiga texten bär utmärkt väl upp berättelsens dramatik, och det är märkligt vilket tempo Kanarps till synes så dämpade, klart konturerade teckningar driver upp.
Styrkan i Kanarps och Edenborgs bok, kanske årets bästa seriealbum än så länge, är inte minst att författarna så självklart förlitar sig på genrelitteraturens – skräckberättelsens, serieteckningens – förmåga att rymma ett psykologiskt innehåll bortom och invävt i det snabba händelseförloppet. Kärnan i spökhistorien kan mycket väl ses inte som spänningen mellan känt och okänt, utan som det oftast tysta och ordlösa förhållande systrarna emellan som Loka Kanarp är så bra på att antyda i ögonkast och handrörelser.
Mycket starkt, det här. Hoppas samarbetet fortsätter."
Jonas Ellerström, Smålandsposten

Läs hela recensionen här!

Inga kommentarer: